Życzenia

Aktualia

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego uczniowie klas piątych składają całej wspólnocie Progimnazjum im. Jana Pawła II najlepsze życzenia.                                                                                      

Pani J. Krušinskaitė, Pani I. Jakštienė, Pani G. Vaitiekėnienė