XXVforum

logo-rodzin-JP-II-1

wspolnota

klip-nszz-solidarnosc

logo-do-tekstu

macierz

elephaslogo

socialinis_fondas

Lietuva-sakito

images

2017-2018 M.M. LAISVOS MOKYMOSI VIETOS

1 KLASĖ – 6 VIETOS

2 KLASĖ – 0 VIETŲ

3 KLASĖ – 8 VIETOS

4 KLASĖ – 0 VIETŲ

5 KLASĖ – 4 VIETOS

6 KLASĖ – 5 VIETOS

7 KLASĖ – 10 VIETŲ

8 KLASĖ – 10 VIETŲ

Skelbiame preliminarius 2017/2018 m. m. 1-8 klasių mokinių sąrašus pagal patenkintus, nepatenkintus, nenagrinėtus prašymus.

Patenkintų prašymų mokinių tėvai, mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prisijungę prie elektroninės registravimo į mokyklas sistemos www.vilnius.lt/mokykla nuo birželio 9 dienos. 
Iki birželio 15 dienos 24 val. tėvai turės patvirtinti kvietimą, gautą iš mūsų progimnazijos. 

DĖMESIO

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS SUDARYMO

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Tėvai birželio 10-15 dienomis turės patvirtinti, kurią mokyklą lankys jų vaikas

i5I68X3AGDaugiau informacijos rasite čia…

Meilė – aukščiausiasis gėris

Jonas Paulius II rašė, kad gyvybės tautos ir tautos už gyvybę viduje lemiama atsakomybė tenka šeimai, kurios misija yra saugoti, atskleisti ir perteikti meilę.

Tęsdami tradiciją 7a klasės mokiniai pasikvietė savo artimuosius į šventę, skirtą Šeimos dienai. Koncerto tema buvo meilė, juk nuo šio tyro jausmo viskas prasideda. Tėvų meilė užtikrina vaikams saugumo jausmą, tuo tarpu vaikų meilė yra tėvams svarbiausias gyvenimo tikslas.

Pasakodami apie didžiausią gyvenimo vertybę septintokai deklamavo gimtąja, italų bei anglų kalbomis, šoko pramoginius šokius, dainavo gražiausias dainas apie meilę, griežė smuikais romantiškas melodijas. Visus pralinksmino televizijos laidos "Aklas pasimatymas" inscenizacijos. Koncertui pasibaigus mokiniai įteikė tėveliams širdies formos rankų darbo meduolius, taip pabrėždami, kad labai myli savo šeimas.

Klasės auklėtoja E. Stankevičienė

Civilinės saugos funkcinės pratybos progimnazijoje

2017 m. gegužės 29 d. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos tema "Praktinių veiksmų patikrinimas, kilus gaisrui".

8:10 val. buvo imituota ekstremali situacija ir pradėta vykdyti darbuotojų ir mokinių evakuacija. Mokyklos pastate esantys žmonės apie gaisrą buvo perspėti mokyklos skambučiu. Darbuotojai ir mokiniai iš mokyklos pagrindinio pastato sėkmingai evakavosi pagal evakuacijos planą pro atsarginius evakuacinius išėjimus ir susirinko numatytoje vietoje – progimnazijos stadione. Kai pratybų užduotys buvo baigtos, mokiniai ir progimnazijos darbuotojai grįžo į patalpas.

Pratybų tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.

Pirmokų šventė

Gegužės 19 dieną mūsų progimnazijos 1a ir 1b klasių mokiniai pakvietė savo tėvelius, senelius, kitų klasių pirmokus, auklėtojas bei administraciją į "Abėcėlės" šventę. Vaikai norėjo parodyti, kiek daug išmoko lietuvių kalbos pamokose. Renginys prasidėjo vaidinimu "Kas namelyje gyvena?". Ši visiems gerai žinoma pasaka patiko ir mūsų mokiniams.

Į šventę atvykęs E.Mieželaičio sukurtas personažas Zuikis Puikis (jį įkūnijo 4c klasės mokinė Dagmara) norėjo sužinoti, ar pirmokai išmoko dainuoti lietuviškas daineles, sekti pasakas, deklamuoti eilėraščius, šokti, minti mįsles. Mokiniai įrodė, kad ne veltui leido laiką pamokose.

Pirmokėliai pasigyrė savo užaugintomis pupomis. Didžiausios pupos šeimininke šiais metais tapo Emilija iš 1a klasės.

Pirmokus ir jų svečius pralinksmino į šventę atvykę 4c klasės mokiniai, kurie suvaidino trumpą vaidinimą "Pelių mūšis". Viena iš pelyčių (mokinė Dominika) sušoko energingą breiko šokį.

Progimnazijos direktorė negailėjo šventės dalyviams gražių žodžių bei apdovanojo juos saldžiais prizais.

Lietuvių kalbos mokytojos

Renata Denkovska ir Ana Vaitkūnienė

Panemunės keliu

Gegužės 23 dieną 3b ir 3d klasių mokiniai kartu su savo auklėtojomis vyko į ekskursiją Panemunės keliu. Oras pasitaikė puikus, nuo pat ryto švietė saulė.

Pirmuoju aplankytu kelionės objektu tapo Raudondvario pilis. Sekdami paskui gidą grožėjomės raudonų plytų rūmais, stikline oranžerija bei senu parku.

Važiuodami dešiniuoju Nemuno krantu aplankėme Raudonės pilį. Pakilę didžiojo bokšto laiptais, pasiekėme apžvalgos aikštelę, iš kurios atsivėrė nuostabūs vaizdai.

Keliaudami toliau pasiekėme Jurbarko miestą. Čia apsilankėme Jurbarko krašto muziejuje, kuriame pasijutome tikrais riteriais ir damomis. Berniukai gavo galimybę apsivilkti riterių šarvus, tuo tarpu mergaitės matavosi praeitų amžių damų apdarus.

SVARBI INFORMACIJA būsimų mokinių tėvams

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į penktąją klasę

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į 2, 3, 4, 6,7, 8 klases

Darbų įvairovė

Kovo – balandžio mėnesį į mokyklos koridorių suskrido paukščiai, ant savo sparnų atnešę pavasario nuotaiką, spalvas ir eiles. Šiuos paukščius kruopščiai kūrė ir spalvino V-VI klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų metodininkių I.Jakštienės ir G.Vaitiekėnienės.

Gegužės mėnesį mokyklos koridoriaus parodų stendai pasipuošė VIII klasių darbais. Aštuntokai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų metodininkių I.Jakštienės ir G.Vaitiekėnienės bei dailės mokytojos J. Krušinskaitės, vykdė du integruotus projektus – "Peizažas", "Atminkite, kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą" (popiežiaus žodžių iliustracijos). Moksleivių darbai džiugino kiekvieno mūsų mokyklos bendruomenės nario akis ir širdį.

V- VII klasių moksleiviai visus mokslo metus skaitė įvairias lietuvių autorių knygas, jas aprašinėjo ir pristatinėjo. Mokslo metų pabaigoje, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų metodininkių I.Jakštienės ir G.Vaitiekėnienės, parengė savo perskaitytų knygų veikėjų vardų žodynėlius, kuriuos originaliai iliustravo. Mokiniams talkino LEU filologijos fakulteto II kurso studentės A.Markevič ir E.Kovalevska. Vaikų darbelių paroda eksponuojama mokyklos bibliotekoje.

Lenkų kalbos savaitė

Gegužės 8-12 dienomis mūsų progimnazijoje vyko Lenkų kalbos savaitė, kurios šūkiu tapo E. Stachuros žodžiai "Viskas yra poezija, kiekvienas yra poetas". 5-8 klasių mokiniai turėjo daug galimybių pademonstruoti savo gebėjimus, gimtosios kalbos žinias, sudalyvauti edukacinėse išvykose, poezijos skaitymo renginiuose.

Gegužės 8 dieną penktų klasių mokiniai dalyvavo Raiškiojo skaitymo konkurse. Jo nugalėtoju tapo Bartoš Urbanovič (5d). II-ąją vietą užėmė Jakub Voinilo (5d) ir Beata Baslyk (5a). III-ąją vietą iškovojo Kornelija Kitkovska (5c) ir i Dorota Zenevič (5a).

Tą pačią dieną buvo iškabinta mokinių literatūros ir dailės darbų paroda "Gėlės Mamai". Jautrias citatas iš eilėraščių bei aforizmus mokiniai apipavidalino spalvingais piešiniais.

Gegužės 9 dieną 5-8 klasių mokiniai, kuriantys eiles, dalyvavo kameriniame susitikime, vykusiame mūsų progimnazijoje esančioje trobelėje. Jauni pooetai skaitė savo eiles, ištraukas iš pasakojimų, legendų. Dalyviai buvo apdovanoti knygomis.

Gegužės 10 dieną 5-6 klasių mokiniai kartu su lenkų kalbos mokytojomis S. Narunec, B. Ustjanovska, L. Tomaševič vyko į garsaus Vilnijos krašto poeto Vl. Sirokomlės muziejų Bareikiškėse. Vaikščiodami po sodybą mokiniai grožėjosi nuostabia aplinka. Dvarelyje apžiūrėjo asmeninius poeto daiktus, knygas. Šalia esančiame sode matė paminklą rašytojui atminti, o kieme – akmeninį malūno girnų stalą, ant kurio rašytojas mėgdavo kurti. XIX amžiaus dvasią mokiniams priartino mūsų laikų poetas J. Šostakovski, vilkintis bajoro drabužius. Nuoširdžiai jam už tai dėkojame!

Gegužės 11 dieną Senuosiuose Trakuose vyko VI lenkų kalbos mini olimpiada, kurioje dalyvavo apie 40 aštuntokų iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajono mokyklų. Sveikiname Kamilą Zujevič (8a) ir Elizą Piotrovską (8c), laimėjusias olimpiadoje III vietą.

Gegužės 11 dieną 7d ir 7e klasių mokiniai vyko į ekskursiją, vedančią A. Mickevičiaus ir kitų žymių poetų pėdomis. Jie apsilankė Konrado celėje, grožėjosi Bazilijonų vienuolyno vartais, Šv. Jonų bažnyčia, pabuvojo Adomo Mickevičiaus muziejuje, o taip pat pamatė namą, kuriame 1935 metais gyveno poetas K. I. Galčinskis. Savo įspūdžiais ekskursijos dalyviai pasidalino su 7-8 klasių mokiniais, paruošę pateiktį apie aplankytas vietas.

Gegužės 12 dieną Lenkų kalbos savaitę vainikavo 7-8 klasių mokinių susitikimas su poetu Aleksandru Sniežko. Svečio mintys nukeliavo į praeitį, ir jis papasakojo savo įspūdžius iš mokyklos laikų. Prisiminė lenkų kalbos mokytoją Heleną Zacharkevič, kuri pastebėjo jo, kaip poeto, talentą. Šios pedagogės asmenybė, o taip pat ir kitų mokytojų dalykininkų portretai liko įamžinti poeto eilėse.

Aleksandro Sniežko pamąstymai apie Dievą, tikėjimą sugulė į rinkinį "Ieškojau Tavęs, Viešpatie". Susitikimo dalyviai, klausydamiesi poeto skaitomų eilių, taip pat pajuto jo meilę gimtajam Vilnijos kraštui.

Kūriniai iš rinkinio "Juoko verta" sukėlė daug šypsenų. Poetas juokavo iš kasdienių dalykų, kurių gyvenime dažnas net nepastebi.

Pertraukose tarp eilių skaitymo mūsų progimnazijos mokiniai atliko keletą dainų, kurių autorius yra Aleksander Sniežko. Esame dėkingi ir džiaugiamės akimirkomis praleistomis kartu su poetu.