XV piligriminė kelionė į Čenstakavą

Jonas Paulius II – didžiausias piligrimas Lietuvoje Naujienos Netradicinis ugdymas Vaikai vaikams

Š.m. spalio 7-9 dienomis mūsų progimnazijos atstovai išvyko į XV piligriminę Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokyklų kelionę į Jasną Gurą.

Praėjo dešimt metų nuo popiežiaus, kuris patikėjo save Švč. Mergelės Marijos globai, mirties. Šiųmetinė kelionė, kurios šūkis "Jonas Paulius II – šeimos popiežius", bendrai maldai sujungė apie 20 tūkstančių piligrimų iš Lenkijos bei Lietuvos mokyklų. Visi atvykusieji dalyvavo Šv. Mišiose, kurias laikė vyskupas Henryk Tomasik, ir, kreipdamiesi į Čenstakavos Dievo Motiną, meldėsi už popiežių Pranciškų, savo šeimos narius, jaunąją kartą. Bendra malda, buvimas kartu teikė susirinkusiems begalę džiaugsmo. Dėkojame mūsų progimnazijos direktorei Janinai Vysockai už suteiktą galimybę dalyvauti šiame neįprastame renginyje.