Wycieczka do kina

Aktualia

Dnia 18 lutego 2018 r.  uczniowie klasy 2d wybrali się do kina FORUM CINEMA w Wilnie na projekcję filmu Dag z kamiennego wieku. Wszyscy od dawna czekali na ten moment. 

        Celem wycieczyki oraz spotkania na feriach było:

  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej;
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się poprzez przykład własnych rodziców;
  • integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej wśród rodziców;

      Rodzice również byli zajęci. Mieli okazję na indywidualne dyskusje, bycie razem.

      Dzieci wróciły do domów w doskonałych humorach, uznając, że dzień był wyjątkowo udany.