Otwarcie wystawy w pałacu Sejmowym

W dniu 12 września w siedzibie Sejmu RL odbyło się uroczyste otwarcie wystawy rysunków dziecięcych "Szlak Bałtycki i nasza wolność". Wszystkich zebranych tam uczniów i nauczycieli powitała patronat wystawy przewodnicząca Sejmu RL Loreta Graužinienė oraz minister kultury Šarūnas Birutis. W ubiegłym roku w tym projekcie uczestniczyło osiem szkół, Read More…

Projekt „Szlak Bałtycki i nasza wolność“

    W ramach projektu "Szlak Bałtycki i nasza wolność" uczniowie klas 6 – ych udali się na wycieczkę po Wilnie. Szóstoklasiści wspięli się na Górę Giedymina, gdzie w roku 1989 miał początek Szlak Bałtycki. Przewodnik zapoznał uczniów z  ważnymi wątkami historycznymi okresu walki o wolność. Uczestnicy wycieczki byli róRead More…