Wizja i misja szkoły

• Filozofia

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro …"(Jan Paweł II). Kierując się wzorem życia i działalności Jana Pawła II, z wielką odpowiedzialnością patrzeć na teraźniejszość i przyszłość świata, przygotować się na uczciwe i odpowiedzialne życie.

• Wizja

Progimnazjum im. Jana Pawła II – jest szkołą dojrzałą i dynamiczną, która potrafi pracować nie ciężej, lecz mądrzej, skupiając się głównie na czynnikach, które decydują o rezultacie.

• Misja

Progimnazjum im. Jana Pawła II zapewnia każdemu dostępne, jakościowe przedszkolne, początkowe i podstawowe nauczanie, pomaga zrozumieć uczniom ich prawa i obowiązki, pozwala przejąć inicjatywę i odpowiedzialność, rozwija uczciwego obywatela Litwy, który nie zaprzecza i nie potępia żadnej narodowości oraz tradycji, popiera moralność chrześcijańską, szacunek i tolerancję wobec innych narodowości i kultur.