Wesoły gość

Aktualia

9 maja uczniowie klasy 5e wraz z nauczycielkami I. Jakštienė i G. Vaitiekėnienė zabawiali małych słuchaczy, prezentując kompozycję artystyczną według utworu M. Vainilaitisa „Pupų dėdė“.  Młodzi artyści i tańczyli, i śpiewali, i wiersze recytowali, a co najważniejsze – wprowadzili wszystkich w radosny nastrój.