W Muzeum Ofiar Ludobójstwa

Aktualia

Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto obchodzony od 1995 roku z inicjatywy UNESCO, które zwróciło uwagę na pogłębiający się brak akceptacji dla innego człowieka. W ten dzień uczniowie 8d klasy oraz nauczycielki języka litewskiego I. Jakštienė oraz A. Šilanskienė odwiedzili Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie. Tu, w byłym budynku KGB, ósmacy odczuli bolesne i okrutne doznania ludzi Litwy mające miejsce w niedalekiej przeszłości. Więzienie – izolatka śledcza, cele, pomieszczenie, w którym wykonywano wyroki – wstrząsnęło poglądem na człowieka, wartość jego życia. Fakty historyczne XX wieku pokazują, co się dzieje, gdy ma miejsce poniżanie człowieka i jego godności. Ta lekcja nie może być zapomniana.