Vilniaus legendų pynė

Naujienos

Vilniaus gimtadieniui skirta 6d klasės integruota lietuvių ir lenkų kalbų pamoka mokinius įsuko į Lietuvos istorijos bei rašytojų kūrybos sūkurį. Rodos, trumpa metraščio užuomina: "… ir tarė savo žyniui, vardu Lizdeika, kuris buvo rastas erelio lizde." O kokie pasakojimai apie Lizdeikos kilmę gimė vilniškio lenkų rašytojo V. Zahorskio bei lietuvių poeto B. Sruogos vaizduotėje! Šeštokų užduotis – dirbant grupėmis atskleisti Lizdeikos literatūrinį portretą, palyginti poemos "Giesmė apie Gediminą" ir pasakojimo "Legenda apie geležinį vilką" meninę raišką. Žinoma, mokytojų – I.Jakštienės, S.Stankevič ir A.Šilanskienės – nelengvi klausimai buvo įveikti. Svarbi ir kita pamokos užduotis: mokytis kūrybiškai dirbti ir veiksmingai bendradarbiauti, ugdytis atsakomybę ir už save, ir už grupės narį.