Veiklos kokybės įsivertinimas

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo 2021 m. gruodžio 28 d. ataskaita

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (rodikliai)

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų teminio įsivertinimo „ugdymas (is) ir mokinių patirtys“ klausimyno rezultatai (2021 m.) 2022m.m.

2020 metai

Plačiojo įsivertinimo anketa 2020-2021 Bendra ataskaita

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita  

Mokinių apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita

Mokytojų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita

2019 metai

Plačiojo įsivertinimo anketa 2019-2020 Bendra ataskaita

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita

Mokinių apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita

2018 metai

Plačiojo įsivertinimo anketa 2018-2019 Bendra ataskaita

Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita

Mokinių apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita