Užšifruotos Šv. Jono Pauliaus II mintys

Naujienos

2005 metų balandžio 2 dieną mirė Karol Józef Wojtyła, popiežius Jonas Paulius II, Katalikų Bažnyčios vadovas. Penkiolika metų praėjo nuo jo mirties, o per tą laiką įvyko Jono Pauliaus II beatifikacijos ir kanonizacijos procesai.
Didis žmonių popiežius užima ypatingą vietą mūsų progimnazijos mokinių širdyse. Jie dažnai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose bei minėjimuose, skirtuose mokyklos globėjui. 8b klasės mokiniai chemijos pamokoje gavo užduotį prisiminti vieną iš Šv. Jono Pauliaus II citatų ir užšifruoti ją, naudojant cheminių elementų simbolius.