IŠKILMINGA MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ

Naujienos Šventės

„Tradicija – tai ąžuolas, kuris tūkstantmetį stiebėsi į dangų.

Niekam  nevalia lyginti mažąjį daigelį su ąžuolu.

Mūsų laikų tradicija yra lyg gynybinė siena.”

Tradicija ir kasdienybė… Praeitis, persipinanti su ateitimi… Tradiciniu polonezu Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje prasidėjo mokslo metų pabaigos šventė. Kieme susirinko ne tik mokiniai, pedagogai, bet ir progimnazijos bendruomenė. Direktorė Janina Vysocka pasveikino visus mokinius bei padėkojo tiems, kurie atstovavo progimnazijai įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir sporto varžybose. Aštuntokai iškilmingai atsisveikino su žemesnių klasių mokiniais, palikdami jiems simbolinį testamentą. Po klebono kunigo Justino Aleknavičiaus palaiminimo nuskambėjo paskutinis skambutis.