Tydzień nauk przyrodniczych i socjalnych

Aktualia Nauk przyrodniczych i społecznych

W dniach 25-30 kwietnia odbył się w naszej szkole kolejny Tydzień nauk przyrodniczych i socjalnych. Nauczycielki historii B.Antonienko, B.Jurewicz, geografii A.Juodis, K.Kordecka i A.Truchanowicz, biologii A. Griszkewiczienie, chemii E.Skilond i fizyki I.Szuszkiewicz przyszykowały różne konkursy, wystawy, wycieczki.

Uczniowie klas 8.  odwiedzili Muzeum Ofiar Ludobójstwa przy placu Łukiskim poszerzając swój zakres wiedzy z historii Litwy.

Klasy 5. – 6. wzięły udział w konkursach historycznych. Klasy 5. sprawdzały swe wiadomości z historii Litwy, a 6-te  – z historii Europy.  Pierwszy raz taki konkurs odbył się przy pomocy współczesnych technologii, a wyniki policzył i zwycięzców wyłonił komputer.

Najlepszym z klas 5. okazał się Dominik Zamuszkiewicz, uczeń klasy 5E, a wśród klas szóstych zwyciężyli Robert Wasilauskas z 6B klasy i Edwin Subocz z 6A.

Klasy 7. wzięły udział w konkursie "Świat Starożytny". Najlepszymi wiadomościami z historii starożytnej wykazała się  Kornelia Stankiewicz z 7C klasy.

Uczniowie klas 8. wzięli udział w konkursie "Wilno – miasto wielowyznaniowe”. Mieli okazję zaprezentować teoretyczne widomości z historii miasta, popisać się znajomością starówki. Zwyciężyła klasa 8B, II miejsce zajęła – 8C, III – 8B.

W ramach sprawdzania swych wiadomości z geografii drużyny uczniów klas 6. wzięły udział w konkursie "Mapa w głowie”. Najlepsza okazała się drużyna z 6B klasy, zaś klasy 8. wzięły udział w konkursie – "Państwa  Unii Europejskiej”

Uczniowie klas starszych podzielili się swymi wiadomościami z młodszymi kolegami. Klasy 7-8. przeprowadziły dla klas 5-ych lekcje o zdrowym trybie życia. Zaś klasy 8.  zademonstrowały klasom 7-ym ciekawe doświadczenia z zakresu fizyki i chemii.

Oprócz tego odbyły się wystawy prac uczniowskich "Moje Wilno”, "Szkodliwe substancje”, "Wynalazki kosmiczne w życiu codziennym”, wystawa poświęcona Konstytucji 3 Maja oraz wystawa ilustracji do wierszy o ziemi.