Tydzień Matematyki i Informatyki

Aktualia Matematyki i informatyki

Matematyka – królowa nauk! Pod takim hasłem kieruje się szkoła, w której uczyć się matematyki jest ciekawie! A zależy to od nauczycieli matematyki i ich współpracy z innymi przedmiotowcami. W dniach 13-17 marca w naszym progimnazjum odbył się Tydzień Matematyki i Informatyki, podczas którego mieliśmy wiele nietradycyjnych, integrowanych lekcji. Organizatorka tygodnia Andżelika Macutkiewicz-Alejnikowa jest wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. Przez cały tydzień wzrok uczniów, nauczycieli przyciągały wystawy prac na temat matematyki, między innymi wystawy: Mandala w sztuce i matematyce” (6-8 klas), Matematyka – królowa nauk” (5-6 klas), „Wyraz „INFORMATYKA” w krzyżówkach w Excelu” (8 klas), „Wybitni matematycy” (6 klas). Uczniowie klas 7-8 podczas nietradycyjnej lekcji z technologii wykonali ulotki „Bez przemocy”.

W dniach 13-16 marca szóstoklasiści byli zaproszeni na nietradycyjną lekcję "Matematyka w starożytnym Egipcie", integrowaną lekcję  wf i matematyki "Matematyka na wesoło" (6a, 6e kl.), wf i informatyki "Igrzyska w starożytnej Grecji i współczesne Igrzyska Olimpijskie" (5b, 5c kl.). Uczestnicy rozwiązywali różne zadania matematyczne, odpowiadali na pytania, zapoznali się z ideą i sensem igrzysk olimpijskich oraz zatańczyli grecki taniec "Sirtaki". Uczniowie 7c klasy podczas lekcji "Matematyka starożytnej Grecji" słuchając greckiej muzyki, rozwiązywali zadania z wieku Diofantosa, wysłuchali krótką historię o greckich matematykach.

14 marca odbył się konkurs matematyczny "Rachmistrz" (5-8 klas). Uczestnicy otrzymali zadania, które musieli rozwiązać nie tylko prawidłowo, lecz i szybko.

Zwycięzcy:

5 klasy

I miejsce – Pietkiewicz Daniel 5a

II miejsce – Sławiński Arnold 5b

III miejsce – Błaszkiewicz Dariusz 5b

6 klasy

I miejsce – Ulewicz Karolina 6d

II miejsce – Ragucka Ewelina 6b

III miejsce – Sinkiewicz Paulina 6d

7 klasy

I miejsce – Polakova Elżbieta 7b

II miejsce – Jewdokimenko Wanesa 7d

III miejsce – Mieczkowski Wiesław 7c

8 klasy

I miejsce – Stefanowicz Katarzyna 8b

II miejsce – Konczanin Tomek 8c

III miejsce – Piotrowska Eliza 8c

15 marca odbyła się integrowana lekcja "Matematyka po niemiecku". Uczestnikami tej lekcji byli uczniowie klas 6 wraz z nauczycielka jęz. niemieckiego Grażyną Pietkiewicz z progimnazjum Emilii Plater i nasi szóstoklasiści pod kierownictwem nauczycielki matematyki Andżeliki Macutkiewicz-Alejnikowej. Wspólnie rozwiązywali krzyżówki, różnorodne zadania, licząc po niemiecku, zapoznali się z niemieckimi matematykami Gaussem, Leibnizem, Einsteinem. Po lekcji goście odwiedzili muzeum Jana Pawła II w naszym progimnazjum.

Odbył się konkursu „Sudoku” wśród 8 klas.

Zwycięzcy:

I miejsce –  Piotrowska Eliza 8c

II miejsce – Suckel Kristian 8b

III miejsce – Raicevičiūtė Karolina 8c

Także w tym dniu uczniowie klas piątych wzięli udział w integrowanej lekcji matematyki i jęz. polskiego "Liczebnik i matematyka", celem której było pokazanie, co ma wspólnego  język  z matematyką. Podczas lekcji piątoklasiści pracując w grupach  rozwiązywali ćwiczenia logicznego myślenia.

16 marca tradycyjnie odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2017", w którym brało udział 187 uczniów (1-8 klas),  18 marca kilkoro uczniów z klas 3 i 6 uczestniczyli w konkursie „Pangea 2017“ w II etapie. Gratulujemy uczniowi 6e klasy Dominikowi Zamuszkiewicz, który zajął 9 miejsce wśród 151. W wiosennej sesji “Olympis 2017” uczennica 6e klasy Adriana Szirokite zdobyła 100 punktów.

Zwycięzcy II etapu olimpiady z matematyki:

5 klasy

I miejsce _ Skubilow Aleksander 5a

II miejsce – Pietkiewicz Daniel 5a

III miejsce – Ulecki Rafal 5c                     

6 klasy

I miejsce – Zamuszkiewicz Dominik 6e

II miejsce –Kozłowski Adam 6e

III miejsce – Kobelis Waldemar 6b

7 klasy

I miejsce – Kurdeko Marcin 7a

II miejsce – Skubilovaitė Agnė 7c

III miejsce – Andrijewska Katrina 7a

17 marca uczniowie klasy 6b mieli integrowaną lekcję matematyki i jęz. angielskiego, poświęconą płaskim figurom geometrycznym – wielokątom i owałom. Oglądając film, szóstoklasiści szybko nauczyli się nazw matematycznych po angielsku. Drugą połowę lekcji  poświęcono na naukę obliczania powierzchni figur geometrycznych. Uczniowie bardzo się cieszyli, że za pomocą internetu udało się to zrobić  szybko i bez syzyfowej pracy.

17 marca szóstoklasiści odbyli integrowaną lekcję jęz. litewskiego i matematyki „Liczby ułamkowe i formy liczebnika”. Uczniowie powtarzali ułamki, uczyli się ich poprawnej wymowy w języku litewskim, rozwiązywali ćwiczenia ułamkowe, kształcąc umiejętności logicznego myślenia i zastosowanie w życiu codziennym.

Wiele różnorodnych imprez, konkursów, nietradycyjnych lekcji potwierdza motto „Matematyka – królowa nauk”. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w organizowaniu Tygodnia Matematyki i Informatyki: G. Basłyk, W. Borsak, T. Chwatowej, K. Kitkowskiej, A. Kowalewskiej, I. Krušinskaitei, L. Kurdeko, E. Lepiłowej, L. Mažeikienei, L. Mikšėnienei, Z. Rynkiewiczowi,  R. Śnieżko, A.Żabiełowicz, B. Ustjanowskiej i wszystkim innym, którzy przyczynili się do organizacji  tygodnia.