Tikybos, dailės ir technologijų savaitė

Dailės, muzikos, technologijos ir tikybos

Jau įpusėjus Adventui mūsų progimnazijoje vyko Tikybos, dailės ir technologijų savaitė, kurią kuravo direktorės pavaduotoja ugdymui Sabina Narunec.

Laukdami Kalėdų 5-8 klasių mokiniai entuziastingai papuošė mokyklą. Buvo eksponuojama daug šventinių parodų – kalėdiniai atvirukai, pagalvėlės, vainikai, Kalėdų Senelio pirštinės, vitražai papuošė progimnazijos koridorius, stendus, mokytojų kambario stalus. Mokiniams vadovavo ir idėjas įgyvendinti padėjo pedagogai J. Krušinskaitė, I. Mikonis, F. Zaciško, K. Jankovska.

Visose klasėse vyko teminės pamokos, buvo giedamos giesmės. Mokiniai dalyvavo gerumo akcijoje “Dalelė džiaugsmo nepasiturintiems”, o surinkti daiktai bei produktai buvo perduoti Šv. Motinos Teresės seserims, besirūpinančioms stokojančiaisiais.

Gruodžio 18 dieną mokyklos aktų salėje įvyko mokinių susitikimas su kunigu Viktoru Kudriašovu, kuris skaitė pamokslą apie širdies paruošimą Kristaus atėjimui. Mokytojas Z. Rynkiewicz akomponuodamas gitara atliko B. Okudžavos dainą “Malda”, o septintų klasių mokiniai sudainavo dainą “Aleliuja”.

Progimnazijoje apsilankęs Kalėdų Senelis visiems mokiniams suteikė daug džiaugsmo.

Gruodžio 19 dieną septintų klasių mokiniai, dalyvaudami konkurse “Kalėdų tradicijos”, demonstravo savo žinias apie šios šventės tradicijas, jų perteikimą iš kartos į kartą.

Integruotas muzikos, anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamokas “Apie Kristaus gimimą” gruodžio 20 dieną pravedė šių dalykų mokytojos.

Tikybos, dailės ir technologijų savaitę vainikavo progimnazijos bendruomenės dalijimasis kalėdaičiais, kuris prasidėjo gražiomis mokinių atliekamomis dainomis bei eilėraščiais. Direktorė Janina Vysocka tarė širdį virpinančius žodžius, o kunigas Justinas Aleknavičius palaimino susirinkusiuosius.

Organizatoriai:

dailės ir technologijų mokytojai: I. Mikonis, F. Zaciško, J. Krušinskaitė, K. Jankovska;

muzikos mokytoja A. Rogėlevič;

tikybos mokytojos: A. Bielska, J. Vinciūnienė.