SZTAFETY SZÓSTYCH KLAS

Aktualia

W dniu 16 marca br. roku uczniowie progimnazjum im. Jana Pawła II klasy 6, pokazali jak kształtują sprawność fizyczną i doskonalą umiejętności ruchowe na lekcji, w ramach podstawy programowej wychowania fizycznego. Pod czujnym okiem nauczyciela starannie wykonywali ćwiczenia i z radością uczestniczyli w sztafetach.

W sztafetach udział wzięli uczniowie 6a, 6b, 6c, 6d, 6e klasy. Drużynę stanowiło 10 osób. Każda klasa reprezentowała plakat (temat sport), który zawodnicy wykonali podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zwycięzcy zawodów:

I miejsce – 6c kl.

II miejsce – 6d kl.

III miejsce – 6e kl.

IV miejsce – 6a kl.

V miejsce – 6b kl.

Celem tych zajęć było rozwijanie cech motorycznych: zwinności, szybkości i koordynacji ruchowej.