UWAGA!

Naujienos

Informujemy, iż od 26 października do 2 listopada uczniowie grup przedszkolnych, klas 1-8 oraz klasy specjalnej mają jesienne ferie.  

Coraz liczniejsze obostrzenia związane z epidemią COVID – 19 wymagają od nas wszystkich społecznego zdyscyplinowania, więc pokażmy, że damy radę. Proszę więc ograniczyć kontakty, wyjście z domu. Spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Z maksymalnym ograniczeniem kontaktów z innymi.

W tym wszystkim nie zapominajmy o wzajemnym wspieraniu się i pomaganiu. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby sprostać bieżącym wyzwaniom, by uchronić nasze Rodziny, bliskich i naszą Wspólną Społeczność Progimnazjum im. Jana Pawła II.                      

Wychowankowie grup przedszkolnych, uczniowie klas 1-4 oraz klasy specjalnej:

3 listopada wracają do szkoły i będą się uczyć według obecnego planu lekcji.

Pomoc edukacyjna psychologa, soc. pedagoga, spec. pedagoga, logopedy, pomocników nauczycieli dla dzieci będzie zapewniona w trybie dotychczasowym.

W stołówce oraz w bibliotece zostanie ten sam grafik żywienia oraz wypożyczania książek.

Świetlica będzie czynna do godz. 18.00, w piątki do godz.17.00.

Uczniowie klas 5-8:

Od 3 do 6 listopada będą się uczyć zdalnie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Zdalne nauczanie będzie się odbywać na platformach edukacyjnych: EDUKA, ZOOM (lekcje on-line w formie wideokonferencji) oraz e-dziennika TAMO. Podczas kształcenia zdalnego nauczyciele będą pracować zgodnie z zasadami organizacji procesu nauczania na odległość obowiązującymi w Progimnazjum im. Jana Pawła II zamieszczonymi na stronie internetowej. On-line lekcja prowadzona w trybie zdalnym nie może przekraczać 20 minut, jeżeli przedmiot ma 5 godzin lekcyjnych w tygodniu, nauczyciel prowadzi 2-3 lekcje online, pozostałe godziny będą miały formę ćwiczeń oraz zadań przesyłanych przez nauczyciela do kształcenia umiejętności samodzielnego uczenia się. Lekcje on-line mają odbywać się przy włączonych kamerach.

Pomoc edukacyjna psychologa, soc. pedagoga, spec. pedagoga, logopedy i pomocników nauczycieli dla dzieci będzie zapewniona zdalnie.

Od 26 października do 6 listopada zajęcia pozalekcyjne (kółka) dla dzieci wszystkich grup wiekowych będą się odbywać tylko zdalnie.                                                                                                    

Od 9 listopada uczniowie klas 5-8 wracają na zajęcia do szkoły. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Gdyby były jakieś pytania, prosimy je kierować pod następujące adresy:

Dyrektor progimnazjum – Janina Wysocka

direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Sabina Naruniec (kurator klas 5-6 oraz klasy specjalnej)

pavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Grażyna Basłyk ( kurator klas 7-8)

pavaduotojas1@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Irena Szostak (kurator grup zerowych, klas 1-4)

pavaduotojas3@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor do spraw gospodarczych- Barbara Kołoszewska

ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kierownik sekretariatu- Krystyna Korolowa

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Z wyrazami szacunku dyrekcja.