Szanowni Państwo

Naujienos

W roku 2021, po 10 latach przerwy, odbywa się powszechny spis ludności na Litwie. Z racji na pandemię jest on prowadzony wyłącznie zdalnie.
Od liczby nas Polaków, jako przedstawicieli mniejszości narodowych, zależeć będą późniejsze decyzje władz w naszych sprawach.
Dlatego bądźmy aktywni i wykażmy swoją przynależność narodową, biorąc w dniach  15 stycznia -17 lutego 2021 roku udział w internetowej ankiecie uzupełniającej dane statystyczne, wskazując w niej swoją: narodowość,wyznanie, język ojczysty.  
W ankietowaniu udział mogą wziąć osoby od 16 roku życia. Ankietę dla dzieci od 0 do 16 lat wypełniają rodzice. Pamiętajmy też o osobach starszych – pomóżmy im w wypełnieniu ankiety internetowej. Ankieta znajduje się na stronie : 
https://surasymas.stat.gov.lt/
Do zalogowania się wystarczy numer osobowy (asmens kodas) i numer dokumentu tożsamości (paszportu lub asmens tapatybės kortelė) albo połączenie się za pomocą  bankowości elektronicznej.
Aktywność nas wszystkich będzie potwierdzeniem naszej polskiej tożsamości na Litwie, pozwoli na dalszy rozwój szkoły polskiej oraz zapewni możliwość egzekwowania  pełni praw. Dlatego nie bądźmy obojętni, wypełniajmy ankietę, informujmy o prowadzonym spisie oraz potrzebie udziału w ankietowaniu swoich bliskich i znajomych.