Symbolika szkolna

Emblemat

Sztandar

 Utkany przez siostrę Janinę Detkę z Częstochowy. Ufundowany przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Katowice, Energię GKE SA Gdańsk, Fundację Południowego koncernu Energetycznego Katowice, Koncern Energetyczny Łódź-Teren SA, Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Wesoła”, Elektrociepłownię Stalowa Wola SA, Stanisława Łukaszczyka z Poronina.

Uroczyście wyświęcony i przekazany szkole 18 maja 2007 roku.

 Awers sztandaru przedstawia jasność, potęgę, pobożność i zawierzenie się Maryi. Szkoła ma być lampą Chrystusa i nieść jego światło pokoleniom poprzez wierność tradycjom chrześcijańskim na wzór Patrona Jana Pawła II.

 Rewers sztandaru – herb miasta Wilna – święty Krzysztof z dzieciątkiem Jezus. Herb otaczają gałęzie drzewa laurowego.

     

 

 HYMN RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWLA II

1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

 

2. Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

 

 Ślubowanie

  My, uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II, świadomi swoich możliwości, w obliczu sztandaru szkolnego uroczyście ślubujemy: strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, aby w przyszłości szkoła mogła być z nas dumna.