Świętujemy 696 urodziny Wilna!

Aktualia

Jak świętować? Pomysłowo. Uczniowie klas siódmych wzięli udział w wiktorynie "Moje Wilno moje". To była podróż labiryntem przez historię, architekturę miejską, kulturę i poezję. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, a zwyciężyła drużyna „Żelazne wilki“ z 7b klasy. W nagrodę otrzymała dyplom, świąteczny piernik oraz wiele radości!

Jak świętować? Kreatywnie. Wspaniała wystawa prac uczniów ozdobiła szkołę. Celem zintegrowanego projektu z plastyki i języka litewskiego było obserwowanie piękna rodzimego miasta i wyrażenie uczuć za pomocą graficznego rysunku uzupełniając słowem poetyckim.

Jak świętować? Kolorowo. Uczniowie klas początkowych wzięli udział w wiktorynach klasowych, czytali legendę o mieście i oczywiście rysowali.

Jak świętować? Szczerze. Życzyć powodzenia i szczycić się z bycia wilnianinem.