Światowy dzień książki

Aktualia

„Czytanie jest tak fajne jak lody” – to wystawa prac uczniów klas 6a, 6b, 6c oraz 7e o książkach, przeczytanych w języku angielskim, która jest poświęcona Światowemu dniu książki.

Nauczycielki języka angielskiego Irena Taczycka i Karina Balionienė