Sveikiname mūsų mokyklos mokinę Aurorą Degesytę tapusia respublikinės Vaikų Tarybos nare

Naujienos

Vaikų Taryba, veikianti prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – tai patariamoji grupė, skirta vaikams iš visos Lietuvos. Taryboje patys jauni žmonės atstovauja visos Lietuvos vaikų interesams, dalinasi įžvalgomis bei dalyvauja sprendžiant vaikų teisių apsaugos klausimus.  Iš visų dalyvavusiųjų atrankoje buvo išrinkta 15 jaunuolių 2 metų kadencijai. Tarybos posėdžiai planuojami bent kartą per ketvirtį. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokinė yra šios Tarybos narė, taip pat svarbu pažymėti, kad ji yra vienintelė tautinių mažumų mokyklų atstovė. Linkime gerų darbų.

Daugiau apie Vaikų Tarybą jos svetainėje, socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje:

https://vaikoteises.lt/vaikutaryba/vaiku-taryba/

https://www.facebook.com/hashtag/vaik%C5%B3taryba

https://www.lrt.lt/…/ryto-garsai-prasideda-tokijo… (nuo 17 minutės)

https://lnk.lt/…/zinios-lietuvoje-isteigta-dar…/136396