Saugome gamtą – saugome save!

Naujienos

Švari aplinka ir neužteršta gamta yra didžiausias žmonijos turtas. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis. Kovo 20 dieną 4d klasėje integruotoje lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje buvo paminėta Žemės diena. Šios pamokos metu mokytojos D.Bagdonienė, K.Jacevičienė, G.Vilkanecienė didelį dėmesį skyrė susidarančių atliekų kiekio mažinimo, atliekų vengimo, antrinio jų panaudojimo ir perdirbimo, kuris padės mums apsaugoti aplinką, klausimams. Mokytojos pristatė mokiniams informaciją apie atliekų įtaką gamtai ir aplinkai, supažindino su atliekų rūšiavimu, perdirbimo galimybėmis.

Pagrindinis pamokos tikslas – ugdyti mąstantį ir atsakingą jauną žmogų, kuris stengiasi išsaugoti sveiką aplinką ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Mokiniai, susiskirstę į 3 grupes (popierius, plastikas, stiklas), analizavo eilėraštį apie ekologiją, sprendė rebusą, kūrė šūkius apie gamtą, remdamiesi pamokos metu įgytomis žiniomis rašė atsakymus į klausimą "Per kiek laiko suyra nurodytos šiukšlės?"

Manome, kad aplinkosauginis moksleivių ugdymas padės geriau pažinti aplinką, suvokti, jog jie patys yra neatsiejama gamtos dalis, kuri gali prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos, gamtos išteklių išsaugojimo, švarios ir sveikos aplinkos palaikymo.

Lietuvių kalbos mokytoja Gražina Vilkanecienė