Przedświąteczne lekcje języka angielskiego

Aktualia

Przed feriami uczniowie klas 6d, 6e, 6f mieli nietradycyjną lekcję języka angielskiego, poświęconą świętom Bożego Narodzenia. Początkowo podczas „burzy mózgów” szóstoklasiści przypomnieli nazwy przedmiotów związanych ze świętami w języku angielskim. Następnie uczniowie musieli odgadnąć, co kryje się za dziurką od klucza (prezentacja wykonana w programie PowerPoint), czyli jaki rysunek świąteczny jest ukryty. Rozwiązywali też krzyżówkę, co pomogło im zapamiętać nazwy przedmiotów, związanych ze świętem. Ostatnia gra potrzebowała fantazji i umiejętności zadawania pytań w języku angielskim, gdyż uczniowie musieli wyjaśnić, jakie przestępstwo popełnił elf. W ten sposób uczniowie ćwiczyli umiejętności komunikacyjne i mieli wesołą przedświąteczną zabawę.

Natomiast uczniowie klasy 4a i 4e na lekcji pt. „Christmas is coming” wykonali papierowe zabawki choinkowe, na których napisali życzenia w języku angielskim.

Nauczycielki języka angielskiego: Galina Borsak i Marina Sutugina-Zwerugo