Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme

Naujienos Projektai

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pradinių klasių mokytojai dalyvauja ilgalaikiame 2021–2024 m. Vilniaus švietimo pažangos centro projekte  „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“. Projektas padės mokytojams įgyti kompetencijų, įgalinčių ugdyti mokinių informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei plėtoti skaitmeninį raštingumą.