Projekt „MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL“

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL – pod takim hasłem odbył się projekt realizowany przez klasy 2d i 3a, którego celem było uświadomienie uczniom, że człowiek jest w pełni odpowiedzialny za zwierzęta, które wziął pod opiekę.

Uczniowie wraz z wychowawczyniami zorganizowali piękną wystawę, na której przedstawili swoich milusińskich w formie plastycznej, są także fotografie, opisy oraz anegdotki i ciekawostki o zwierzętach. Klasa 2 d zaprezentowała część artystyczną, na którą składały się wiersze i zagadki o zwierzętach hodowanych w domu. Natomiast uczniowie 3a klasy opowiedzieli dużo ciekawostek na temat czworonogów w oparciu o zgromadzone zdjęcia, ilustracje i własne doświadczenia. A we wtorek 3 listopada zawitali do nas wyjątkowi goście. Pan Arturas – kynolog, wraz z wyszkolonym owczarkiem niemieckim oraz pani Romena z owczarkiem australijskim. Kynologowie zapoznali dzieci z zawodem kynologa oraz z zasadami zachowania się w obecności psów. Uczniowie byli zachwyceni pokazem tresury psów, zadawali mnóstwo pytań, ale też wykazali się sporą wiedzą dotyczącą pielęgnacji i utrzymania zwierząt w domu. Aby uczniowie nigdy nie zapomnieli o tym, jak ważna jest odpowiedzialność za czworonożnego przyjaciela, każdy z uczestników otrzymał odznakę „Przyjaciel zwierząt”.