Projekt „Innovate your dreams 2019”

Aktualia

„Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia.”

Victor Hugo

       Drugi semestr bieżącego roku szkolnego w naszej szkole rozpoczął się nowymi pomysłami i projektami. Uczniowie klas 6b i 8a zaangażowali się w międzynarodowy projekt INNOVATE YOUR DREAMS 2019. 50 państw (w tym m. in. Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Pakistan, USA, Meksyk, Polska) i 2000 nauczycieli wzięło udział w projekcie opartym na metodzie STEAM. Jest to program oparty na idei kształcenia uczniów w pięciu dyscyplinach – nauce, technice, inżynierii, sztuce i matematyce – w podejściu interdyscyplinarnym. STEAM integruje je w spójny model uczenia, oparty na prawdziwym świecie i ukazujący jego współczesne wyzwania. Tematyka projektowa związana była z osiąganiem kariery w przyszłości, z przygotowaniem do zawodów, które mogą dopiero zaistnieć. Projekt ten miał na celu pomóc uczniom zrozumieć i przygotować się do pracy w przyszłości.

       Na przeciągu 9 tygodni uczniowie rozwijali takie umiejętności jak: komunikacja i współpraca, krytyczne myślenie i wspólne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w grupie i pracy pod presją czasu, kreatywność i wyobraźnię. W trakcie pracy projektowej uczestnicy zajmowali się również zagadnieniami związanymi z rolą technologii w zmieniającym się świecie. Dzięki projektowi m.in. zapoznali się z rezolucją ONZ zawierającą Cele Zrównoważonego Rozwoju, stawiające przed ludzkością szeroki zakres wyzwań takich jak ubóstwo,  głód,  zdrowie czy sprawiedliwość społeczna. Pracując nad projektem uczniowie poznali programy komputerowe, przydatne w dalszej edukacji. Istotną cechą projektu była też możliwość wzbogacenia słownictwa w języku angielskim i rozwijanie umiejętności komunikowania w tym języku.

       Mamy nadzieję, że udział w projekcie pomógł uczniom zastanowić się nad potrzebami współczesnego świata i uświadomić sobie, że umiejętność przystosowania się do rozwoju technologicznego może zaważyć na ich przyszłości zawodowej.

Nauczycielki języka angielskiego

Nadieżda Rusiecka i Małgorzata Wasilewska