Program prewencyjny „Swoją drogą”

W 2019/2020 roku szkolnym w Progimnazjum im. Jana Pawła II rozpoczęto realizację programu prewencyjnego „Swoją drogą“ („Savu keliu“). Biorą w nim udział uczniowie klas 2 – 8. Celem programu jest zapobieganie uzależnieniom u dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych.

List rodzicom

Programa "Swoją drogą"