Poznanie Holokaustu na Litwie

Aktualia

Po przeczytaniu fragmentów pamiętnika Anny Frank i poznaniu tragicznego losu nastolatki uczniowie 8b (nauczycielki E. Steiblienė i K. Kordecka) oraz 8d klas (nauczycielki G. Vaitiekėnienė i E. Gerulaitienė) pod koniec lutego odwiedzili Centrum Tolerancji znajdujące się w Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona. Tutaj ósmacy wzięli udział w zajęciu edukacyjnym „Ocalone żydowskie dziecko opowiada o Shoa”. Uczniowie zapoznali się z ekspozycją „Ratując jedno życie, ratuje się świat”, uważnie słuchali opowiadań przewodnika historii o Holokauście na Litwie. Gdy weszli do ciasnego i dusznego pomieszczenia, mogli sobie wyobrazić, jak żydzi czuli się w getcie. Pracując w grupach uczniowie zapoznali się z historią uratowanych żydowskich dzieci – ich losie, gdy były ukrywane, zabierane z getta, a także o ich wybawcach. Pod koniec zajęcia przewodniczka Jurgita Jackevičiūtė podkreśliła, że każdy z nas w życiu codziennym może być obrońcą. To zależy od naszego wyboru – udawać, że nic nie zauważamy lub zwalczyć egoizm i pomagać innym.