Poznajemy swoje miasto. Zwiedzamy Pałac Władców.

Aktualia

      Dnia 2 października kl. 5 b wybrała się na wycieczkę po swym rodzinnym mieście.Jako obiekt zwiedzania wybraliśmy dawną siedzibę wielkich książąt litewskich. Dowiedzieliśmy się m. innymi, że w średniowieczu miasto posiadało 3 zamki. Symbolem Wilna jest baszta Giedymina,natomiast że na terenie obecnego placu Katedralnego znajdował się Zamek Dolny- wiedział nie każdy piątak.
     Wysłuchaliśmy historii zamków wileńskich, odbyliśmy pieszą wędrówkę po najważniejszych miejscach, wyznaczających granice ówczesnego miasta. Wreszcie wróciliśmy do głównego celu naszej wyprawy, pałacu władców.Wewnątrz mieliśmy krótki sprawdzian wiedzy, którą zdobyliśmy podczas wykładu. Naszym zadaniem było sporządzenie plakatu z odpowiednim umieszczeniem zamków na planie miasta. Z zadaniem poradzili sobie z łatwością zarówno dziewczynki, jak też chłopcy, rywalizując ze sobą. Po tym zajęciu mogliśmy się zapoznać z ekspozycją muzeum. Mogliśmy obejrzeć stare monety, wyroby ze skóry, broń  i inne przedmioty użytku codziennego dawnych mieszkańców miasta. Pełni zachwytu podziwialiśmy niezwykłe kilimy, arrasy, pochodzące z kolekcji jednego z ówczesnych władców, kolekcji Zygmunta Augusta. Wróciliśmy pełni wrażeń i podziwu dla ówczesnych ludzi i ich trybu życia.