Porozmawiajmy o zawodach przyszłości

Aktualia

      Zarówno przy wyborze zawodu, jak też w poszukiwaniu pracy, ważna jest orientacja w tym, które profesje cieszą się rosnącym zainteresowaniem. W tym celu pani Anna Żabiełowicz, nauczyciel doradztwa zawodowego, zaprosiła uczniów klas ósmych na nietradycyjną lekcję. Dzieci spotkały się z przedstawicielami Szkoły Inżynierii Mechanicznej i Biznesu w Wilnie. Goście zapoznali uczniów z zawodami, jakie można zdobyć na tej uczelni oraz warunkami podjęcia nauki w tej placówce. Największe wrażenia pozostawił film, podczas którego uczniowie dowiedzieli się nie tylko o programie nauczanie, lecz także o zajęciach pozalekcyjnych.