Pomagamy bezdomnym zwierzętom

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

W ramach akcji  zbiórki żywności i innych rzeczy dla bezdomnych zwierząt zorganizowanej z inicjatywy rodziców, uczniów oraz wychowawczyni klasy 1b, 27 listopada odbył się wyjazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wilnie.

Celem tej akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz kształtowanie u dzieci chęci niesienia pomocy bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom oraz przekazanie karmy i innych rzeczy dla zwierząt.

Uczniowie i rodzice chętnie  wzięli udział w zbiórce żywności i innych rzeczy dla psów i kotów ze schroniska. Zbiórka trwała tydzień. Przynosili karmę, koce, miski, leki.

Uczniowie z dużą chęcią słuchali opowiadań pracowników schroniska, jak też zadawali dużo pytań. Chcieli wiedzieć,  ile zwierząt jest w schronisku i skąd jest ich tak wiele.