Podziękowanie

Aktualia

W tym roku dzięki ofiarodawcom biblioteczny księgozbiór został wzbogacony o 100 woluminów.20180123_151939

Serdecznie dziękujemy dla klas: 1b, 1c, 1d, 2c, 4a, 4c, 5f, 7b, 7d, 8a, 8d oraz spec. klasy.

Podziękowania kierujemy także do następujących uczniów: D. Kamziuk spec. kl., U. Sinicynej 2a, E. Dengowskiej, 2c, K. Michalkiewicz 2d, R. Gasperowicz 3b, M. Ustjanowskiego 3c, K. Astaszenko 3e, E. Jewdokimenko 3e, D. Dziczkowskiej 3e, D. Czupak 4a, Kamili i Kingi Denisenko 5b, E. Kuke 5b, I. Korniewej 5b, B. Bogdanowicz 5b, A. Skubilowa 6a, E. Wasilewicz 6c, D. Filipowicza 6d, B. Niedźwieckiej 6d, S. Pasziunaitie 6d, A. Stankiewicz 6d, M. Bogdanowicz 7b, G. Zakszewskitie 7c, A. Kozłowskiego 7e, D. Barkowskiego 8a, E. Berdowskiej 8a , D. Miluszkiewicz 8a, M. Kurdeko 8a, K. Misiewicz 8b.

Oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do akcji "Książka na Boże Narodzenie".

Bibliotekarki