Wiosna Poezji

Aktualia

Co roku  maj wita nas nie tylko pachnącymi kwiatami, ale także tradycyjną „Wiosną  Poezji”,  która  zaprasza uczniów do czytania swoich wierszy.

15 maja w Klubie Pisarzy w Wilnie odbyło się spotkanie poetyckie uczniów z całej Litwy „Augame kartu su eilėraščiu“. W tym wspaniałym wydarzeniu uczestniczyła nasza uczennica z 8b klasy Kamilė Jakubėnaitė, która czytała wiersze swojej twórczości.

Prowadzące imprezę pisarze Lina Buividavičiūtė i Ričardas Šileika nie szczędzili miłych słów młodym twórcom, a komisja wybrała jednego laureata do recytowania własnej twórczości na ostatnim etapie międzynarodowego konkursu wiosny poezji, który się odbędzie 26 maja. Wszyscy uczniowie i ich nauczyciele otrzymali w prezencie książki ufundowane przez sponsorów.

Nauczycielka języka litewskiego Neringa Januševičienė