Pajęczyny unoszące się bez wiatru

Aktualności

Na jesieni świat się mieni I w dobrane gra kolory, Pajęczyny srebrem dziany, Jak kobierzec różnowzory, Na dzień wielki rozesłany. Wincenty Pol Po nadejściu jesieni długie nitki pajęczyny unoszą się w powietrzu. Pająki naprzędły pajęczyn i na korytarzach naszego progimnazjum obok gabinetów klas czwartych.

Celem projektu p.t.„Pajęczyny unoszące się bez wiatru”było poznanie poszczególnych rodzajów pająków, znalezienie informacji na dany temat i jej uogólnienie, a także twórcze przedstawienie jej kolegom i koleżankom z klasy. Wyniki projektu uczniów klas czwartych można oglądać na zdjęciach.

Nauczycielki języka litewskiego R. Denkovska, A. Šilanskienė, G. Vilkanecienė