Oszczędzanie wody to za mało

Aktualności

„Początkiem wszechrzeczy jest woda.“.

Tales z Miletu

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Dzień ten ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak ogromne zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Święto to też przypomina, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie około 785 mln – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody do picia. 

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny nawiązała współpracę z Polską Akcją Humanitarną, aktywnie włączając się w działania. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem Oszczędzanie wody to za mało. Dzięki różnorodnym materiałom edukacyjnym przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia tematyczne na lekcjach matematyki, języka angielskiego oraz na lekcjach wychowawczych. 

Podczas lekcji wychowawczych w klasie 5b i 7e odbyły się zajęcia warsztatowe, obejrzeliśmy filmy na temat wody, wykonaliśmy quizy oraz dyskutowaliśmy o tym, jak każdy z nas może działać. Uczniowie, pracując z kartami pracy oraz animacjami i prezentacjami otrzymanymi od PAH, poznali fakty na temat wody. Podczas pracy w grupach piątoklasiści wykonali plakaty, zachęcające młodzież i dorosłych do oszczędzania wody. Siódmoklasiści z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali i omawiali quiz „Woda jako globalne wyzwanie”.

Następnie kontynuowano temat wody na lekcjach języka angielskiego i matematyki. Uczniowie klasy 5 przygotowali wystawę plakatów w języku angielskim, której celem było zwrócenie uwagi na problemy globalne, związane z wodą. Natomiast siódmoklasiści skupili się na problemie śladu wodnego. Ślad wodny jest to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Po obejrzeniu filmików edukacyjnych uczniowie obliczali swoje ślady wodne, dyskutowali nad sposobami zmniejszenia zużycia wody przez konsumentów. Na zakończenie akcji wykonali infografiki, których celem było zwrócenie uwagi na problem nadmiernego zużycia wody. Przy pomocy elementów wizualnych uczniom udało się w prosty sposób wytłumaczyć skomplikowane zagadnienie oraz przedstawić dane statystyczne, a jednocześnie zachęcić widzów do refleksji.

Na lekcjach matematyki piątoklasiści dowiedzieli się, że do wyprodukowania każdej rzeczy potrzebna jest woda i w poszczególnych produktach spożywczych znajduje się woda wirtualna. Komponowali własne śniadania i obliczali, ile wody wirtualnej w nich się mieści. Dużo przyjemności sprawiło uczniom układanie wodnego sudoku, w którym musieli uzupełnić obrazki tak, aby każda rodzina mogła zaspokoić wszystkie swoje 10 potrzeb związanych z zużyciem wody na co dzień.

Siódmoklasiści przeprowadzili sondaże na wybrany przez siebie temat o wodzie i wyniki ich przedstawiali w postaci prezentacji. Uzyskane dane statystyczne zaprezentowali w postaci różnych diagramów: słupkowego, kołowego i prostokątnego. Zastosowali swoje wiadomości matematyczne do obliczeń średniej matematycznej, mody i mediany zgromadzonych danych. Praca w grupach bardzo się spodobała.

Udział w akcji uświadomił nam, jak ważne jest globalne działanie i jak nasze codzienne wybory wpływają na zużycie i zanieczyszczenie wody.