Vaikų vasaros poilsio stovykla „Saugi vasara – 7“

Aktualności

Birželio 13-21 dienomis Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje veiks vaikų vasaros poilsio stovykla 1-3 klasių mokiniams. Stovykla yra dalinai finansuojama (3300 eu) Vilniaus miesto savivaldybės.

Stovyklos tikslas organizuoti kūrybišką ir prasmingą poilsį, kuris mokiniams teiktų fizinio aktyvumo, savęs pažinimo, sveikos gyvensenos, kritinio mąstymo bei tinkamo bendravimo pagrindus. Mokiniai turės galimybę  pažinti  Lietuvos kraštovaizdžius bei kultūrą.

Į stovyklos veiklą įsitraukia pradinių klasių pedagogai, mokyklos pagalbos vaikui specialistai, įvairių sričių mokytojai dalykininkai bei vyresnių klasių mokiniai.

Stovykla veiks kasdien nuo 9.00 iki 16.00 valandos. Suplanuota įvairi veikla (sporto, edukaciniai bei meniniai užsiėmimai, ekskursijos ir kt.), kuri bus įdomi, naudinga, nuotaikinga ir teikianti džiaugsmo bei skatinanti bendradarbiauti su draugais ir mokytojais.