Gratulacje dla naszej uczennicy Aurory Degesytė, która została członkiem Republikańskiej Rady Dzieci

Aktualności

Rada Dzieci (Vaikų Taryba), działająca pod kuracją Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy, jest grupą doradczą dla dzieci z całej Litwy. W Radzie młodzi ludzie sami reprezentują interesy dzieci z całej Litwy, dzielą się spostrzeżeniami i uczestniczą w rozwiązywaniu kwestii ochrony praw dziecka. Spośród wszystkich, którzy wzięli udział w odbiorze, na dwuletnią kadencję wybrano 15 młodych ludzi. Posiedzenia Rady są zaplanowane co najmniej raz na kwartał. Cieszymy się, że nasza uczennica jest członkinią tej Rady, a także należy zaznaczyć, że jest ona jedyną przedstawicielką szkół mniejszości narodowych. Życzymy samych sukcesów!

Więcej o Radzie Dzieci (Vaikų Taryba), można dowiedzieć się na jej stronie internetowej, w portalach społecznościowych i mediach:

https://vaikoteises.lt/vaikutaryba/vaiku-taryba/

https://www.facebook.com/hashtag/vaik%C5%B3taryba

https://www.lrt.lt/…/ryto-garsai-prasideda-tokijo… (nuo 17 minutės)

https://lnk.lt/…/zinios-lietuvoje-isteigta-dar…/136396