Rozwijanie umiejętności korzystania z mediów

Aktualności

W maju i w czerwcu uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II podczas lekcji języka angielskiego oraz lekcji wychowawczych kontynuowali współpracę z Narodową Agencją Edukacji. Tym razem uczniowie wypróbowali materiał metodologiczny przygotowany podczas realizacji projektu Media Lab Erasmus+ KA2 “Media Lab for Bridging Cross Border Gaps”, którego celem jest pomoc w opracowaniu innowacyjnych narzędzi do umiejętności korzystania z mediów oraz doskonalenie umiejętności korzystania z mediów wśród młodych ludzi. Koordynatorem projektu jest Narodowa Agencja Edukacji.
Uczniowie poznali materiał metodologiczny przygotowany podczas realizacji projektu. Podczas lekcji wychowawczej klasa 7b oglądała i omawiała stworzone prezentacje na temat mediów, uczestniczyła w warsztatach. Uczniowie pracując w grupach stworzyli mapy myśli związane z danym tematem. Uczniowie klas 7a, 7b, 7c oraz 7d pracowali nad projektem podczas lekcji języka angielskiego. Uczniowie poznali potrzebne im słownictwo, stworzyli pomysłowe mapy myśli, online krzyżówki, plakaty o zagrożeniach i regułach korzystania z mediów oraz prezentacje. Uczniowie klas 8b oraz 8c pogłębili swoją wiedzę na temat mediów i opracowali innowacyjne chmury wyrazów związane z tematem. Głównym celem zajęć było  rozwijanie umiejętności przekrojowych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i różnorodnych mediów.

Nadieżda Rusiecka
Małgorzata Wasilewska