Pożyteczne lekcje na temat zdrowia

Aktualia

Stare przysłowie głosi "W zdrowym ciele – zdrowy duch", dlatego należy dbać o zdrowie i rozmawiać o nim już od dziecka oraz promować zdrowy styl życia. Wiadomo, że rodzice, wychowawcy, lekarze są odpowiedzialni za wychowywanie dzieci, edukację i zdrowie.

Nauczycielki języka litewskiego pracujące w klasach 1-ych zaprosiły na lekcję gościa – pielęgniarkę, która wygłosiła cykl lekcji na temat zdrowego stylu życia i wyjaśniła uczniom podstawowe zasady higieny, których należy przestrzegać, aby uniknąć różnych chorób. Zapoznała z zawartością apteczki, pokazała dzieciom różne środki dezynfekujące i, co najważniejsze, wyjaśniła uczniom, kiedy należy się zwrócić do pielęgniarki w szkole. W podsumowaniu pierwszacy wysłuchali wiersz o „szlachetnym zdrowiu”, który wywołał w uczniach radość i śmiech.

Mamy nadzieję, że te lekcje profilaktyczne były interesujące i pożyteczne dla pierwszaków.

Nauczycielki jęz. litewskiego Gražina Vilkanecienė, Aušra Šilanskienė