Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

Aktualia

10 października w Progimnazjum im. Jana Pawła II gościła funkcjonariuszka 5-ego Komisariatu Policji pani Laura Šimonienė, która przeprowadziła pogadankę z uczniami klas 7 – 8. Tematem przewodnim pogadanki były odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśników, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństwa związane z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, a także cyberprzemocy, narkomanii, picia alkoholu, palenia papierosów i elektronicznych papierosów. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Policjantka podkreśliła, że przewidziana jest odpowiedzialność karna za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, a nawet za uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie.