PODZIĘKOWANIE

Aktualia

Podczas tegorocznej akcji „Knygų Kalėdos” biblioteka naszego progimnazjum otrzymała w prezencie 130 książek.

Serdecznie dziękujemy klasom, które dołączyły się do akcji oraz ich wychowawczyniom: p. J. Stankiewicz i 1a klasie, p. J. Staszewskiej i 1b klasie, p. T. Mojsiewicz i 1c klasie, p. L. Szulskiej i 2a klasie, p. I. Więckiewicz i 2b klasie, p. A. Autuch i 2c klasie, p. N. Grib i 2d klasie, p. L. Kurdeko oraz 5e klasie.

Dziękujemy nauczycielom: p. E. Gerulaitienė, p. W. Ilukiewicz, p. I. Jakštienė, p. A. Šilanskienė, p. B. Ustjanowskiej, p. G. Vilkanecienė.

Wśród ofiarodawców książek byli także uczniowie: D. Steponavičius (1c), K. Monkevičiūtė (3d), K. Bogdanowicz (4d), K. Astaszczenko (4e), A. Denkowski (5c), E. Jodagalvytė (6b), D. Wołochowicz (6c), K. Jurgielewicz (6f), P. Ilukiewicz (7b), P. Vitkovskytė (8e).

Dziękujemy wszystkim za wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

Bibliotekarki