Kūrybiško mokymosi projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Aktualności Projekty

Vilniaus Jono Pauliaus II  progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo kūrybiško mokymosi projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2019–2020 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis, jo tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI a. gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Projektas  skirtas atskleisti ir ugdyti svarbiausius mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus, ypač kūrybingumą, kritinį mąstymą, lyderystę, bendradarbiavimą. „Tyrinėjimo menas“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms, kurių metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Džiaugiamės, kad  mūsų progimnazijos bendruomenė įkvepiama mokytis ir skatinama mokytis kitaip.