Akcja ,,Światełko dla osób starszych i samotnych naszej dzielnicy”

Akcje Aktualności

Święta Bożego Narodzenia to czas gdy wszyscy spotykamy się w gronie rodzinnym i składamy sobie życzenia. W związku ze zbliżającym się niezwykłym świątecznym czasem uczniowie 7 – 8 klas progimnazjum wzięły udział w akcji ,,Światełko dla osób starszych i samotnych naszej dzielnicy”. Dzieci własnoręcznie wykonały wiele pięknych kartek świątecznych z życzeniami płynącymi prosto z życzliwych i wrażliwych serc. Kartki z życzeniami świątecznymi zostaną podarowane Osobom samotnym i potrzebującym rodzinnego ciepła.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!