DĖMESIO!!! DĖMESIO!!! DĖMESIO!!!

Aktualności

 

VISUOTINIAI MOKINIŲ TĖVŲ IR KLASIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAI

ĮVYKS SAUSIO 15 DIENĄ 18.00 VALANDĄ KLASIŲ VADOVŲ KABINETUOSE.

 NUO 19.00 VALANDOS ĮVYKS INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI SU ĮVAIRIŲ DALYKŲ MOKYTOJAIS, SPECIALISTAIS,

ADMINISTRACIJA.