Šv. Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir pašventinimas

Aktualności

           Praėjus vos kelioms savaitėms po Jono Pauliaus II paskelbimo Šventuoju, mūsų progimnazijos bendruomenei  išaušo ne mažiau reikšminga ir išskirtinė diena. Gegužės 16 dieną, artėjant mūsų Globėjo gimtadieniui, išsipildė nuo 2007 m. puoselėjama svajonė – progimnazijos kieme  buvo atidengtas ir pašventintas monumentas Šv. Jonui Pauliui II!
         Grojant Savanorių gaisrininkų pučiamųjų orkestrui iš Lenkijos, šventiškai nusiteikę mokiniai, tėveliai ir mokytojai plodami ir mojuodami geltonai – baltomis vėliavėlėmis pasitiko garbingus iškilmių svečius iš  Lietuvos ir Lenkijos.


       Iškilmingą ceremoniją žymiomis lenkų kalniečių dainomis pradėjo "Olalajkų" ir "Nastolatkų" choras (mokyt. A. Judicka), o 4c klasės mokinių  grupė (vad. B. Ustianovska) sušoko nuotaikingą liaudies šokį.
         Šventojo Tėvo  paminklą atidengė Europarlamentaras Valdemar Tomaševski ir  Profesinių sąjungų susivienijimo "Solidarność"  kalnakasybos ir energetikos kanceliarijos pirmininkas Kazimierz Grajcarek. Didingą monumentą pašventino Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis. Į šventę atvykę svečiai bei mūsų progimnazijos atstovai prie paminklo padėjo gėlių vainikus bei puokštes. Buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias laikė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis. Po pamaldų progimnazijos direktorė Janina Vysocka sakė, kad mintis pastatyti paminklą gimė jau prieš 20 metų, kai mokyklai buvo suteiktas garbaus Popiežiaus vardas. Direktorė nuoširdžiai dėkojo visiems, palaikiusiems ir prisidėjusiems prie šios kilnios idėjos  įgyvendinimo, o ypač rėmėjams – Profesinių sąjungų susivienijimo "Solidarność" kalnakasybos ir energetikos kanceliarijai, Profesinių sąjungų susivienijimo "Solidarność" valstybinės kalnakasybos ir anglies skyriui, Profesinių sąjungų susivienijimo "Solidarność" Silezijos – Dombravos regiono valdybai.

          Garbingi svečiai, sakydami padėkos žodžius, akcentavo mokinių patriotiškumo jausmą, dėkojo už puikiai organizuotas iškilmes, kurios ilgam išliks jų atmintyje. Draugijos "Wspólnota Polska" pirmininko pavaduotoja  Hanna Galązka apdovanojo direktorę auksiniu medaliu už nuopelnus lenkų tautai ir ištvermingą darbą. Draugijos "Macierz szkolna" pirmininkas Józef Kwiatkowski įteikė direktorei medalį, skirtą šventajam popiežiui Jonui Pauliui II.


         Baigiantis ceremonijai visi su džiaugsmo ir susijaudinimo ašaromis akyse sugiedojo mėgstamiausią šv. Jono Pauliaus II dainą "Barką". Skirstydamiesi žmonės vis stabtelėdavo prie didelės bronzinės skulptūros (skulptoriai Irena ir Jerzy Piechnikai iš Opolės), atspindinčios  garbaus Evangelijos skelbėjo tikroviškumą ir šventumą.

Nuo šiol visus ateinančius  į mokyklą kieme draugiškai ištiesęs ranką ,,pasitiks“ progimnazijos Globėjas – Šventasis Jonas Paulius II.