Pasowanie na czytelnika

Aktualia

     Po raz kolejny biblioteka progimnazjum  przyjęła do grona czytelników uczniów klas pierwszych. Dzieci zapoznały się z regulaminem  i zasadami wypożyczania książek. Następnie uczniowie musieli wykazać się niemałą wiedzą rozwiązując zadania, przygotowane przez bibliotekarki Annę Żabiełowicz i Reginę Śnieżko. Sprawdzian ze znajomości bajek i zagadek nie sprawił małym czytelnikom trudności.
    Uwieńczeniem spotkania było uroczyste pasowanie na czytelnika oraz złożenie przysięgi. Pierwszoklasiści obiecali, że  zostaną dobrymi czytelnikami i będą szanować książki.
     Głównym celem imprezy było zachęcenie najmłodszych do korzystania ze zbiorów biblioteki. Na pamiątkę dzieci otrzymały zakładki, książeczki oraz ulotki dla rodziców.

Dziękujemy szanownym paniom bibliotekarkom Annie Żabiełowicz i Reginie Śnieżko za przygotowaną uroczystość!