Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Św. Jana Pawła II

Aktualia

     Chociaż od kanonizacji polskiego Papieża minęło zaledwie kilka tygodni, to już na wspólnotę progimnazjum im. Jana Pawła II czekało kolejne ważne wydarzenie.

      16 maja br., tuż przed rocznicą urodzin Patrona szkoły, na dziedzińcu progimnazjum został  odsłonięty i poświęcony pomnik Św. Jana Pawła II!


     Już od rana uroczystość uświetniała świątecznie rozbrzmiewająca muzyka w wykonaniu Orkiestry Dętej Straży Pożarnej z Polski (kierownik hejnalista z Wieży Mariackiej Jan Sergiel). Ze szczerą radością i gorącymi oklaskami uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele witali przybywających na ceremonię zacnych gości z Litwy i Polski.
     Pomnik został odsłonięty przez przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego i Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność". Rzeźbę poświęcił biskup wileński Arūnas Poniškaitis. Następnie przedstawiciele delegacji złożyli kwiaty przed pomnikiem.
      Odbyła się msza św. dziękczynna, podczas której Jego Ekscelencja bp. Arūnas Poniškaitis mówił: "Życzę, żeby przez wstawiennictwo Patrona, który jest zawsze z wami, wasza szkoła była domem, w którym rośnie nowe pokolenie, mające serca otwarte na prawdę, na dobro, otwarte na radość, na Boga i człowieka".
       Podczas przemówienia po mszy świętej pani dyrektor Janina Wysocka dziękowała wszystkim, którzy pomogli w realizacji marzenia sprzed 20 laty, ponieważ pierwsze myśli, by pomnik wykonać, pojawiły się, gdy szkole nadano imię Wielkiego Papieża. Szczególne słowa podziękowania za zaangażowanie i pomoc zostały skierowane do przedstawicieli Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", Sekcji Krajowej Górnictwa i Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" i Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".
      Zaszczytni goście, przemawiając do  wspólnoty progimnazjum, dziękowali za wspaniale przygotowaną uroczystość, podczas której odbyła się niepowtarzalna lekcja patriotyzmu. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  pani Hanna Gałązka wręczyła dla pani dyrektor Złoty medal w podziękowaniu za wytrwałą i pełną zaangażowania pracę na rzecz Rodaków poza granicami Kraju, z życzeniami wielu dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. Prezes Wspólnoty "Macierz szkolna" Józef Kwiatkowski przekazał na ręce pani Janiny Wysockiej medal "Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II".
     Ceremonię uwieńczyło wspólne wykonanie "Barki" – ulubionej piosenki Papieża.

Od dziś dziedziniec progimnazjum stał się szczególnym miejscem w krajobrazie Wilna, ponieważ tylko tu możemy zobaczyć figurę z brązu Jana Pawła II w szatach papieskich, rzeczywistej wysokości, z ręką wyciągniętą w geście powitania autorstwa artystów z Opola Ireny i Jerzego Piechników.