Obchody Narodowego Święta Niepodległości Litwy. Uczmy się ojczyzny!

Aktualia

     W tym roku 96. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości Litwy prezydent naszego kraju Dalia Grybauskaitė zachęcała obchodzić pomysłowo i wyjątkowo. Bez wątpienia, to jedno z najważniejszych świąt dla obywateli Litwy.
     Uczniowie klasy 8c pod kierunkiem lituanistek p. Eriki Gerulaitienie i p. Elżbiety Stankiawiczienie oraz nauczycielki muzyki p. Reginy Ledichowej i choreograf p. Bożeny Ustjanowskiej przygotowali piękną i wzruszającą akademię. Przedstawienie muzyczno-teatralne na podstawie utworu V. Krėvė „Daina apie arą“ („Pieśń o orle”) dzięki montażowi multimedialnemu zostało przekazane poprzez grę młodych aktorów w sposób niezwykle sugestywny. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przedstawili interpretację literackiej wizji wolności.
     Celem drugiej części uroczystości było krzewienie w młodych sercach miłości do własnej ojczyzny. Uczniowie opowiedzieli o najnowszych wynalazkach i osiągnięciach naszego kraju w różnych dziedzinach. Były też zaprezentowane z wykorzystaniem technik multimedialnych obiekty chronione przez UNESCO. Szczególnym akcentem uroczystości stała się wzmianka o trzechsetnej rocznicy urodzin wielkiego poety K. Donelaitisa. Dużymi brawami publiczności został nagrodzony film, w którym wystąpili nasi nauczyciele, deklamując urywki utworu „Pory roku“.

     Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 8c, p. Mirosławie Tomaszewicz i p. Mirenie Szostak, w zorganizowaniu strojów i kostiumów na przedstawienie, a także dziękujemy nauczycielom informatyki, p.Grażynie Basłyk i p.Witalijowi Borsakowi, za multimedialne prezentacje.