Nuotolinis mokymas

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15) 

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 

Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą

Rekomendacijos ir naudingos nuorodos:

Nuotolinis mokymas(is)

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/

Rekomendacijos tėvams

Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19)

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Rekomendacijos mokytojams dėl nuotolinių mokymų

Nuotolinis mokymas. Rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymui

Pagalba:

Zoom programos diegimas ir naudojimas

Zoom panaudojimas nuotoliniame ugdyme

Kaip mokiniui kompiuteriu prisijungti prie virtualios pamokos

Teams video pamokos lietuviškai

Astos Jankauskienės mokomoji medžiaga

Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)

Laisvai prieinamos metodinės priemonės elektroninėje erdvėje mokytojams ir mokiniams pagal bendrąsias programas

Edukacinių IKT priemonių sąrašas

Nuotolinio mokymo(si) idėjos

Žaidimai

Gamtukai: gamtos pažinimo studija 

Eismopolis – nauja nemokama skaitmeninė priemonė padės vaikams mokytis saugiai elgtis kelyje

Išmanieji robotai 

Video

LRT: pamokėlės 

LRT: Įdomiosios pamokos tiesiogiai 

Youtube: Išmanieji robotai (1-4 klasei) 

Youtube: Mokomieji filmukai vaikams 

Saugus Internetas